Nederlands leren in Nederland. Nederlandse taal leren. De Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

  

Nederlands leren en Nederlandse Taal in Nederland. U wilt Nederlandse Taal in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.


Inburgeringscursus Deventer - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u adressen voor Nederlands leren en om in te burgeren in Deventer.
Aanbieders bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 
ROC Aventus
Snipperlingsdijk 1
7417 BH Deventer
Telefoon 0576-669100
Krew Re´ntegratie B.V.
Kamperstraat 40
7418 CB, Deventer
Telefoon 0570-679600
Saxion
Handelskade 75
7417 DH, Deventer
Telefoon 053 487 15 59