Nederlands leren in Nederland. Nederlandse taal leren. De Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

  

Nederlands leren en Nederlandse Taal in Nederland. U wilt Nederlandse Taal in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.


Inburgeringscursus Gouda - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u adressen voor Nederlands leren en om in te burgeren in Gouda.
Aanbieders bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 
ROC ID COLLEGE
Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda
Telefoon 0800 222 0800
Krew Re´ntegratie B.V.
Zuider Ijsseldijk 46
2808 PB, Gouda
Telefoon 088 9898000