Nederlands leren in Nederland. Nederlandse taal leren. De Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

  

Nederlands leren en Nederlandse Taal in Nederland. U wilt Nederlandse Taal in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.


Inburgeringscursus Kerkrade - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u adressen voor Nederlands leren en om in te burgeren in Kerkrade.
Aanbieders bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 
Arcus College unit Educatie/trajectbureau
Smedenstraat 4
6461 GA, KERKRADE
Telefoon 045 5350353