Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen bestaat uit één praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.

  

Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.


Inburgeringscursus Leeuwarden - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u aanbieders voor inburgeren en nederlands leren in Leeuwarden.
Aanbieders bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 

Friesland College
Julianalaan 97
8900 AC Leeuwarden
Telefoon 058 284 22 00

Talengroep Nederland Noord BV
Oldebertweg 77
9356 AA Tolbert
Telefoon 0594-519307

Welzijn Leeuwarden
Francois Haverschmidtwei 2
8901 AA Leeuwarden
Telefoon 058-2348400