Nederlands leren - Spelling


Nederlands leren lezen voor het inburgeringsexamen Buitenland.
U wilt de Nederlandse taal leren lezen en spellen.
Hieronder vindt u diverse taaloefeningen in het Nederlands.

Hier vindt u een aantal video's waar u gratis Nederlandse spelling-oefeningen kan doen.

Ook zijn er websites te vinden waarop u gratis terecht kan.

Ook zijn er websites met een taalcoach.