Taal Nederlands Begrippenlijst - Taal Nederlands grammaticaOnline Nederlands leren voor beginners - nederlands leren grammatica ***
Ook om Nederlands leren ten behoeve van de inburgeringscursus.

Nederlands Leren online Gratis

Hier vindt u online alle informatie om Nederlands te leren en online Nederlands cursus aanbod.

Wij hebben voor u het beste online gratis aanbod geselecteerd.

Vaak wordt u doorverwezen naar andere interessante sites om Nederlands te leren.Nederlands Leren - Begrippenlijst

Taal Nederlands A
accent
achtervoegsel
afbreekteken
afbreking
afkappingsteken
afkorting
afleiding
apostrof
Taal Nederlands B
beklemtoonde_lettergreep
bezits-s
bezitsvorm
bijwoord
Taal Nederlands D + E + G
dakje
deelteken
diminutief
donorprincipe
eigennaam
etymologiegedekte_klinker
geleed_woord
gelegenheidsontlening
gelijkvormigheid
genitief
genitief-s
genus
gesloten_lettergreep
grens_tussen_woorddelen
grondwoord

Taal Nederlands i + K + L
infinitief
inheems_woord
initiaalwoord
klemtoon
klemtoonteken
klinker
klinkerbotsing
klinkerwisseling
koppelteken
korte_klinker
lange_klinker
leenwoord
lettergreep
letterwoord
liggend_streepje
linkerdeel
linkerlid
Taal Nederlands M + N + O + P + R
medeklinker
nabepaling
nadrukteken
onbeklemtoonde_lettergreep
onbepaalde_wijs_van_een_werkwoord
ongeleed_woord
onregelmatig_werkwoord
open_lettergreep
persoonsvorm
prefix
rechterdeel
rechterlid
reduplicatie

Taal Nederlands S + T
samenkoppeling
samenstelling
samentrekking
sisklank
sjwa
soortnaam
stam_van_een_werkwoord
stemhebbende_medeklinker
stemloze_medeklinker
sterk_werkwoord
stomme_sjwa
suffix
symbool
toonloze_sjwa
trema
tussen-n
tussen-s
tussenklank
tussenletter
tweeklank
Taal Nederlands U + V
uitgang
uitheems_woord
uitspraakteken
umlaut
verbuiging
verkleinwoord
verkorting
verledentijdsstam
versteende_samenstelling
vervoeging
voorbepaling
voornaamwoordelijk_bijwoord
voorvoegsel
voorzetsel
voorzetselbijwoord
vormovereenkomst
vreemd_woord
vrije_klinker
Taal Nederlands W
weglatingsstreepje
weglatingsteken
woorddeel
woordgeslacht
woordgroepNederlands leren in Nederland of het buitenland

U kan Nederlands leren op scholen en bij andere onderwijsaanbieders in Nederland en in het buitenland. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt met een ruim aanbod in Nederland en het buitenland.