Toets geletterdheid en begrijpen lezen

Ten behoeve van de inburgeringscursusToets geletterdheid en begrijpen lezen

Nederlands leren lezen voor het inburgeringsexamen Buitenland. U wilt een MVV visum aanvragen. Daarom moet u de Nederlandse taal leren lezen en spreken. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland.

Het inburgeringsexamen bestaat uit gesproken Nederlands en Kennis Nederlandse Samenleving en sinds 1 april 2011 ook uit de toets Geletterdheid en begrijpend lezen.

Als u voor het examen bent geslaagd, kunt u een MVV visum aanvragen. U kunt een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal te leren lezen en spreken..


Geletterdheid en begrijpend lezen (GBL) - Inburgeringsexamen Buitenland

De Toets geletterdheid en begrijpend lezen - GBL wordt gemeten in hoeverre je het Nederlandse schrift beheerst en geschreven Nederlands kunt lezen en begrijpen. Het examenonderdeel bevat in totaal 55 items.

De Toets geletterdheid en begrijpend lezen - GBL bestaat uit 5 delen:

1. Woordrijen oplezen
Je ziet in het toetsboekje vier rijen woorden en wordt gevraagd deze rijen hardop te lezen. De rijen bestaan uit acht woorden. Voorbeeld: en, de, ook, bal, wil, zee, ham, boom.
 
2. Zinnen oplezen
 Je ziet in het toetsboekje acht zinnen en wordt gevraagd deze hardop te lezen. De zinnen variëren in lengte tussen de 6 en 11 woorden. Voorbeeld: Mijn zoon is een lieve jongen.
 
3. Teksten oplezen
Je ziet in het toetsboekje drie korte teksten en wordt gevraagd deze hardop te lezen. De teksten variëren in lengte tussen de 40 en 50 woorden.
Een voorbeeld: Tamar gaat naar de tandarts. Zij heeft pijn aan haar kies. Tamar is bang voor de tandarts. De tandarts kijkt in haar mond. Tamar heeft gelukkig alleen maar een gaatje. Ze is blij als de tandarts klaar is. Ze heeft nu geen pijn meer.
 
4. Zinnen oplezen en aanvullen
Je ziet in het toetsboekje 28 onvolledige items met elk drie mogelijkheden voor aanvulling. Je wordt gevraagd de zinnen hardop te lezen en uit de drie gegeven alternatieven het juiste woord te kiezen om de zin af te maken. Een item kan bestaan uit één of twee zinnen en bevat tussen de 7 en 23 woorden (inclusief de drie antwoordmogelijkheden).
Voorbeeld: Het is mooi weer. De zon … (loopt, regent, schijnt)
 
5. Vragen bij teksten beantwoorden
Je ziet in het toetsboekje drie korte teksten met vier korte vragen per tekst en wordt gevraagd tekst en vragen stil te lezen. De teksten variëren in lengte tussen de 52 en 84 woorden. Vervolgens hoor je de vragen en reageer je met een enkel woord of een kort zinnetje.
Voorbeeld: Mevrouw Jansen wacht samen met mevrouw Bol op de bus naar de stad. Er is vandaag markt in de stad. Elke week gaan mevrouw Jansen en mevrouw Bol samen naar de markt. Wat gaan ze vandaag kopen? Niets. Ze gaan naar de markt, omdat het leuk is. Dat doen ze elke woensdag. Vragen: a) Op welke dag gaat mevrouw Jansen naar de stad? b) Hoe gaat mevrouw Jansen naar de stad? c) Met wie gaat mevrouw Jansen naar de stad?

Hoe maak ik het examen?

Bij de afname van het examen krijg je een toetsboekje met opgaven en instructies. Je mag op het toetsboekje aantekeningen maken, maar deze tellen niet mee in de beoordeling. Alleen de mondelinge antwoorden tellen voor de uitslag.
 
Hoelang duurt het examengedeelte van de Toets geletterdheid en begrijpend lezen?
Het examenonderdeel Toets geletterdheid en begrijpend lezen-GBL duurt ongeveer 25 minuten.
 
Wanneer ben ik geslaagd voor het onderdeel Toets geletterdheid en begrijpend lezen?
De totaalscores voor het examenonderdeel leesvaardigheid worden gerelateerd aan het Europees Raamwerk voor moderne Talen. Om een ‘voldoende’ te halen moet je een score halen die aantoont dat je een minimaal leesvaardigheidsniveau hebt van A1.

Je kunt minimaal 10 en maximaal 35 punten halen. Je bent geslaagd als je 26 punten of meer haalt.

 


Inburgeringscursus - Nederlands leren lezen - Basisexamen Inburgering
 
Inburgeringscursus Online door DutchTutor.com
Nederlands leren lezen en spreken, inburgeringscursus voor het  behalen van het Inburgeringsexamen bij de Nederlandse Ambassade voor de aanvraag van een MVV visum.


Nederlands leren door middel van gratis hulpmiddelen


Nederlands leren in Nederland of het buitenland

U kan Nederlands leren op scholen en bij andere onderwijsaanbieders in Nederland en in het buitenland. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt met een ruim aanbod in Nederland en het buitenland.